Verenigingsinfo | Bestuur | Secretariaat | Contributie | Redactie | Activiteiten | Samenwerking 

Welkom. Graag willen wij ons eerst even voorstellen.
Onze naam is: Nierpatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch en omstreken.
De vereniging is ontstaan vanuit het dialysecentrum van het toenmalige Groot Ziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch en is actief in de regio ’s-Hertogenbosch en omstreken.

De vereniging is officieel opgericht op 1 oktober 1970.
De vereniging bestaat uit: leden, steunende leden en donateurs.
Leden zijn: dialyserenden, getransplanteerden en predialyse patiënten.
Steunende leden zijn: partners van overleden leden of familieleden.
Donateurs zijn: personen die de vereniging een warm hart toedragen en dit laten merken door een jaarlijkse bijdrage.
  
De vereniging stelt zich als doel:
'Het behartigen van de belangen van de leden in de ruimste zin van het woord'
Daartoe beleggen wij vergaderingen, organiseren we tal van activiteiten waaronder; diners, uitstapjes, ontspanningsmiddagen en avonden en studiebijeenkomsten en onderhouden wij contacten met de leden.

Door de vereniging wordt 6 maal per jaar een Nieuwsbulletin uitgegeven.
Hierin staat nieuws betreffende de vereniging en de leden, nieuws van de dialyseafdelingen, nuttige informatie, stukjes geschreven door de leden, verslagen van onder andere activiteiten, recepten enzovoorts.

De leden ontvangen het Nieuwsbulletin gratis.
Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat of bij een van de bestuursleden.


  

   
Postadres Nierpatiëntenvereniging 's-Hertogenbosch e.o.
Acacialaan 6
4285DP Woudrichem

     
     
VACANT
voorzitter
 Coby van den Bosch
vice voorzitter
Marja Snijder
secretaris
 
     
 Liesbeth Smits
Penningmeester
  Francien Verhagen
ledenadministratie
Marco van Kessel
bestuurslid  
     

 

Secretariaat:

Nierpatiëntenvereniging 's-Hertogenbosch e.o.
Acacialaan 6
4285DP Woudrichem

telefoon: 06.489.256.29Bankrelatie:Regiobank Rekeningnummer: NL20 RBRB 0929 3999 35

Kamer van Koophandel: 40218221

  
 • Contributie per jaar:

  Lidmaatschap 1


  Lidmaatschap van onze vereniging en het ontvangen van 6 maal per jaar ons Nieuwsbulletin kost €35,- per jaar.
  Steunend lid van onze vereniging en het ontvangen van 6 maal per jaar ons Nieuwsbulletin kost €35,- per jaar *

  * Dit kunnen familieleden zijn die de vereniging willen steunen maar niet actief deelnemen aan alle activiteiten.
  Zij ontvangen wel 6 maal per jaar het Nieuwsbulletin.
 • Lidmaatschap 2

  U krijgt een combinatie van het lidmaatschap van onze vereniging plus een lidmaatschap van 'Nierpatiënten Vereniging Nederland'.
  U betaalt dan (met combinatiekorting) €46,- per jaar

  Als steunend lid betaalt u (met combinatiekorting) €46,- per jaar

Zesmaal per jaar brengen wij een Nieuwbuletin uit. Hieronder ziet u de vaste redactie leden.
 
Coby van den Bosch Jacqueline van der Burgt
   
Voor redactionele onderwerpen voor de Nieuwsbulletin   
 
Voor een advertentie in ons Nieuwsbulletin kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.
 
Een Kerstdiner en Lentediner behoren tot de hoogtepunten van onze activiteiten. Hier is altijd veel belangstelling voor en de sfeer is prima.
 
Door de vereniging worden dan ook één van de artsen en verpleegkundigen uitgenodigd of personen die zich speciaal voor de vereniging hebben ingezet.
 
Eens per jaar organiseren we een dagtocht per bus. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid voor CAPD-ers om te wisselen.
 
Tevens wordt eens per jaar een Algemene Leden Vergadering gehouden waar u het wel en wee van de vereniging kunt vernemen en waarop u uw wensen en kritiek naar voren kunt brengen. (ALV) deze wordt gecombineerd met eengezellige Bingo activiteit.
 
Een Bowlingmiddag met kaarten en sjoelen is tevens een hoogtepunt voor de leden.
 
Een keer per jaar een gezellige muziekmiddag met veel zang en plezier.
 
Serieuze onderwerpen worden behandeld op een studiemiddag /symposium.
 
In samenwerking met de dialyseafdeling en maatschappelijk werk van het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden er ieder jaar belastingaangiftes ingevuld voor leden en niet leden. 
 
 Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging bij officiële gelegenheden zoals receptie en dergelijke van leden, verpleegkundigen en andere relaties.
 
 Ter gelegenheid van de Dag van de Verpleging staan we stil bij de zorg.
 

Partners/ begeleiders van de leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten.  Inschrijvings formulieren worden tijdig in het Nieuwsbulletin geplaatst of u meldt zich aan via deze website.
 
Dit wordt duidelijk van te voren aangegeven en of er eventueel kosten aan de activiteit zijn verbonden.

 
 
   

 
Dialyseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis in ´s-Hertogenbosch. (nieuwe locatie)
 
 
 
   
 
 
 
 

xxx