Opendag dialyse afdeling JBZ 's-hHertogenbosch 2011

 

 
Het was weer erg gezellig